BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Bu sayfadaki aşamaları tamamlayarak, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden bilgi veya belge talep edebilirsiniz. Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.